Zostaw nam wiadomość

  Podanie danych w załączonym formularzu jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania (w zakresie danych oznaczonych jako „pola obowiązkowe”) uniemożliwi zarejestrowanie oraz korzystanie z aplikacji „Rezerwacja i korzystanie z sal konferencyjnych”. Wypełnienie i złożenie niniejszego formularza stanowi zgodę na postanowienia regulaminu ww. aplikacji, dostępnego na stronie www.domaniewska45.pl.

  Podając dane osobowe i składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
  ASD Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa) podanych w załączonym formularzu danych osobowych w celu przystąpienia do i zarejestrowania danego podmiotu w aplikacji „Rezerwacja i korzystanie z sal konferencyjnych” prowadzonej na stronie internetowej www.domaniewska45.pl oraz korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i możliwościami, co obejmuje możliwość wdrożenia procedury zawarcia umowy najmu lokalu z ASD Real Estate Sp. z o.o., w tym ewentualnego sporządzania dokumentów księgowych.

  Informacje kontaktowe

  ASD Real Estate Sp. z o.o.
  ul. Domaniewska 45
  02-672 Warszawa